7 professionele principes voor 2015

Laatst schreef ik al een blog over hoe je als mediabedrijf en/of media professional nog kunt concurreren met miljoenen anderen op social media en het wereldwijde web. Onderstaand lijstje omvat 7 principes die je als professional kunt gebruiken om in 2015 het beste uit jezelf te halen.

1. Permanente innovatie
Niet alleen bedrijven moeten continu bezig zijn met innovatie: waar is behoefte aan in hun markten en hoe kunnen ze dit optimaal waarmaken middels organisatieaanpassingen en/of aanvullingen op hun competenties? Dit geldt net zo goed voor professionals zelf, de arbeidsmarkt is immers concurrerender dan ooit. Vraag je minimaal wekelijks af waar je meer waarde kunt toevoegen, leer nieuwe benodigde skills en waak ervoor dat je niet stil blijft staan.

2. Weekroutine
Routine is misschien wel een risico als je daardoor stopt met innoveren, het is ook een must om te kunnen slagen. Routine gaat dan ook niet alleen over werk, maar over je hele leven dat je moet runnen als een heel strak bedrijf als je optimaal succesvol en gelukkig wilt zijn. Hoe voorspelbaarder je week is, hoe meer ruimte je hersenen krijgen om te excelleren in uitdagende taken.

3. Balans zoeken
Management goeroe Fons Trompenaars vindt ‘de balans zoeken’ onwenselijk omdat het meestal een zoutloos compromis is. Beter is het om altijd te zoeken naar de win-win. Hij heeft helemaal gelijk, maar als mens heb je nu eenmaal verschillende assen waar je aandacht aan moet besteden: fysiek, sociaal, intellectueel en spiritueel. Aan sommigen van deze assen zal je hoe dan ook meer aandacht besteden dan aan anderen, maar het compleet verwaarlozen van één of meerdere van deze assen is onverstandig omdat dit ook zijn weerslag heeft op de anderen.

7 professionele principes voor 2015 - 2

4. De beste manier
Dit was een van de lessen van Jordan ‘The Wolf of Wall Street’ Belfort zijn seminar afgelopen jaar in Amsterdam. Voor alles is een beste manier, maar de meeste professionals nemen niet de tijd hier echt over na te denken. Of je nou een klant moet bellen, een belangrijke e-mail moet schrijven of een pitch moet houden, sta even stil bij ‘the best way’ voordat je meteen in actiemodus schiet.

5. Lean / Six Sigma
Deze technieken om efficiënter te werken zijn nog altijd populair en terecht. Lean gaat over alles in zo weinig mogelijk stappen doen om te komen tot hetgene wat de klant nou eigenlijk écht belangrijk vindt. Of in het geval van de professional: wat je opdrachtgever écht van jou verlangt. Haal de waste uit je werkprocessen (lean) evenals de onnodige fouten (six sigma). In deze tijden van ‘back to the core economics’ is het tegengaan van verspilling geen aardigheidje, maar een must.

6. Personal Governance
Bazen en managers die tot in detail bepalen wat professionals moeten doen zijn voltooid verleden tijd. We worden beoordeeld op afgesproken resultaten, en bepalen zelf wel wat we gaan doen om dat te bereiken, en wanneer en hoe we dat gaan doen. Een goede ontwikkeling, maar wel eentje die bewustzijn en aandacht vraagt. Wat gaan we zelf doen, wat gaan we uitbesteden en wat hebben we nodig om onze doelen te bereiken? Schep hierin duidelijkheid voor jezelf en communiceer hierover met je werkomgeving.

7. Ondernemerschap
De tijden van tussen 9 tot 5 je dingen puur je eigen dingen doen zijn verleden tijd. Ongeacht wie de eigenaar is van een bedrijf, het voltallige team dat er werkt is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Iedereen is daarmee ook aan het ondernemen. Doen we al goed wat we doen en hoe kunnen we het nog beter doen? En wat doen we nog niet wat we eigenlijk wel zouden moeten doen? Dat zijn vragen die iedere professional continu bezig zou moeten houden, ongeacht de rol en kerntaken.

Ik wens je een professioneel topjaar toe met excellente resultaten.

Advertenties

Hoe lang duurt de crisis eigenlijk nog?

De Nederlandse economie ligt momenteel zo lam als het verkeer op de A9 op een dinsdagochtend (mijn vaste route.. ). Met uiterst traag tempo klautert Nederland uit de recessie die in februari van dit jaar officieel werd aangekondigd na twee kwartalen (Q3 & Q4) van krimp in 2011. Het was een milde recessie vergeleken met de economische malaise van 2008-2009, maar toch geen feest voor consumenten en bedrijven.

Een belangrijke reden van de laatste recessie was natuurlijk de Europese staatschuldencrisis die nog altijd niet is bezworen. Het Centraal Planbureau maakte in juni bekend dat het nog tot 2017 een lage economische groei verwacht. De schuldencrisis blijft als ‘een donkere wolk’ boven de Nederlandse economie hangen, zo stelde het CPB.

Het lijkt er dus niet op dat er voorlopig significante groei in het verschiet ligt. Daar worden ondernemers niet vrolijk van, deze tijden van laagconjunctuur, want het zal hen niet zijn ontgaan dat het aanbod overal lijkt te zijn en de vraag nergens te bekennen is. Normaliter kunnen centrale banken en overheden de vraag wel weer wat aanzwengelen met macro-economische maatregelen, zoals het verlagen van de belangrijkste rentepercentages zodat er goedkoop geleend kan worden. Echter, deze bekende maatregelen – die goed gewerkt hebben bij verschillende wereldwijde recessies de afgelopen decennia – lijken in deze ongekend complexe economische tijden geen effect te sorteren en we blijven strompelen van crisis naar crisis…

Het bedrijfsleven hoeft echter niet stil te gaan zitten wachten op overheidsingrijpen. Bedrijven waar met grote passie ondernemerschap wordt uitgeoefend kunnen ook volop zelf vraag creëren. Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de iPad die massaal een behoefte vervulde, waarvan mensen niet eens wisten dat ze die hadden. Terwijl de overheid belangrijke economische herzieningen te bewerkstelligen heeft – de huizenmarkt, de pensioenen, de begrotingsproblematiek en de Europese monetaire unie – kan het bedrijfsleven verder gaan werken aan het herstarten van de economische motor.

Het zal nog wel even duren voordat we uit het economische moeras zijn, maar een crisis van deze omvang heeft ook voordelen. Voor overheden biedt het de kans om hervormingen echt te laten beklijven. Vooral de bankensector en de staatsfinanciën van verschillende Europese landen zijn toe aan een extreme makeover. Bedrijven op hun beurt, kunnen hun bedrijfsmodellen nog eens goed onder de loep nemen, aanpassen waar nodig en ze zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk maken.

Een ding weten we zeker over economische bewegingen; het gaat altijd weer een keer omhoog, hoe lang de stagnatie ook duurt. Riemen vast dus, en hard aan de bak voordat het welkome herstel zijn intrede doet.

Bronnen:
• Centraal Planbureau (CPB)
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
• Krugman, P (2008) The return of depression economics and the crisis of 2008, W.W. Norton & Company, Ic./New York