TV Dungeon: Twin Peaks

(1990 – 1991, USA)

Creators: Mark Frost, David Lynch
Cast: Kyle MacLachlan, Michael Ontkean, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Richard Beymer, Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, James Marshall

2 Seasons (30 Episodes)


‘A town where everyone knows everyone and nothing is what it seems’

David Lynch, in collaboration with writer/producer Mark Frost, captured the imagination of audiences worldwide with one of the most legendary television series to emerge in the nineties: Twin Peaks. What starts as a slightly offbeat whodunit, evolves into a complex and superbly intriguing mystery thriller.

‘Who murdered the high school beauty queen Laura Palmer?’, is the original premise. But with all sorts of supernatural stuff going on, new and bigger questions arise. The mystery of the Black Lodge is one of the most fascinating ideas of the show, and though not all questions are answered in the end, the unexpected climax is still fulfilling in a strange Lynchian sort of way.

Every whodunit needs a mystery solver. In Twin Peaks, this is special FBI agent Dale Cooper, played with verve by Lynch’s favourite boy Kyle MacLachlan. This strange, donut loving detective employs quite unorthodox methods to crack the case. He has dreams and visions about dwarves and Tibet. He also knows stuff he cannot know and he is always one step ahead of the rest.

Besides McLaughlin’s strong central role, there are many supporting characters that are as real as they are fantastical. The cast is perfect and features many (television)stars to be. All the strange inhabitants of mountain town Twin Peaks lead a complex double life. It is up to Cooper and local sheriff Harry Truman (Ontkean) to unravel their many mysteries.

The plot in Twin Peaks often takes a backseat to just let the many bizarre characters interact with each other. The show often feels like a platform for all the crazy ideas that Lynch, Frost and other collaborators who have worked on the show could come up with.

What makes the final result so great is the seamless integration of genres. With delicious black humor and countless fantasy elements, such as dwarves, giants, aliens and demons, the viewer will get hooked in no time. It is constantly absorbing, even during long stretches in which basically nothing significant happens. Twin Peaks is an endlessly fascinating show that took dramatic television into an entirely new realm.

Followed two years later by a prequel/sequel movie called; Twin Peaks: Fire Walk With Me and a new season of the show in 2017.

Het Tibetaanse Dodenboek

“Alles wat vorm heeft vergaat. Alles dat zich verzameld heeft valt uit elkaar. We zijn allemaal net als bijen, alleen op de wereld, gonzend en zoekend zonder een plek om uit te rusten. En dan komt de meest radicale transitie die we kunnen ervaren. Het licht van deze wereld verdwijnt. En het licht van de volgende wereld verschijnt.”

We zijn in het Westen verleerd om te sterven. In onze cultuur is de dood gelijk aan falen. Een mislukking. Een fout van het universum die niet had mogen gebeuren. Deze overtuiging zorgt voor onnodige angst en verwarring.

Het Tibetaanse Dodenboek werd in de achtste eeuw geschreven door de beroemde Indiase leraar Padmasambhava, dezelfde die het Boeddhisme naar Tibet bracht. Het boek dient als gids voor de stervenden. Het beschrijft het proces van het sterven als natuurlijke overgang.

Het dodenboek beschrijft hoe het bewustzijn plotseling wordt gescheiden van alle omstandigheden die het dagelijks leven uitmaken. De geest ervaart zijn eigen bevrijding als een stralend zuiver wit licht.

Volgens het Bardo Thödol (Tibetaanse naam voor het Dodenboek) zijn zowel het leven als de dood een onafgebroken stroom van onzekere overgangen die de Bardo’s worden genoemd. De tekst legt uit hoe we, door de bewustzijnsstaten en het fysieke lijden te herkennen, we met onze wezenlijke aard in contact kunnen komen. Op die manier is het mogelijk om je van verwarring en angst te bevrijden.

Een stervende in Tibet wordt gedurende 49 dagen elke dag het Bardo Thödol voorgelezen. Volgens deze tekst dwaalt het bewustzijn van de overledene in deze tijdsperiode tussen het ene leven en het volgende. Gedurende deze tijd is hij in staat om te luisteren. Daarom wordt de tekst hardop gelezen om de gestorven persoon te begeleiden en ondersteunen.

“De dood is nu gekomen en je vertrekt van deze wereld. Maar je bent niet de enige want de dood komt bij alle mensen op aarde. Probeer alles wat je aan dit leven bindt los te laten en ook de mensen waar je je mee verbonden voelt. Wees je hiervan bewust en blijf vooruitgaan wat voor angst of schrik zich ook voordoen tijdens het ervaren van de werkelijkheid van je geest. Herken dat elk beeld in je geest je eigen schepping is. Blijf dat herkennen! Dan zal je bevrijding bereiken.”

Als je geboren wordt, dan huil je, maar de hele wereld juicht. Als je dood gaat huilt de wereld, maar jij vindt misschien wel de grootste bevrijding. “Freed from boundaries of any kind. Just brilliant light.”