De opkomst en ondergang van wereldmachten

Voor MenA.nl schreef ik onlangs een stuk over het nieuwste boek van topinvesteerder Ray Dalio: Principles For Dealing With a Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail. Hierin deelt de oprichter van Bridgewater Associates, één van de grootste hedgefondsen wereldwijd, de patronen die hij ziet in de opkomst en ondergang van wereldmachten.

Volgens Dalio herhalen zich steeds dezelfde patronen, waarbij een machtig land of keizerrijk eerst tot bloei komt, waarna problemen ontstaan in de vorm van politiek en sociaal conflict en verslechterende financiën. Die problemen leiden uiteindelijk tot een revolutie en/of oorlog waarna meestal een andere wereldmacht de dominante positie op het wereldtoneel overneemt.

Cycli zijn de norm, schrijft Dalio. Dus als professionals en investeerders kunnen we ze zien aankomen en erop anticiperen. Vaak denken mensen dat de toekomst een licht gemodificeerde versie van het verleden is, en dus profiteren ze niet van de ups en downs. De generatie die de Tweede Wereldoorlog meemaakte was somber gestemd en profiteerde nauwelijks van de post-oorlog boom periode op de beurs. Omgekeerd, mensen van de boom periode leenden erg veel terwijl dat historisch gezien leidt tot een periode van neergang. De omslag in een Grote Cyclus komt, in tegenstellingen tot de kleinere cycli, vaak maar één keer in je leven voorbij, dus je eigen verleden heeft je hier niet op voorbereid. Door de geschiedenis te bestuderen, kun je hier wel op voorbereid zijn.

De typische Grote Cyclus van wereldmachten
De opkomst van wereldmachten wordt gekenmerkt door een aantal factoren, zoals het niveau van educatie, innovatie, technologische vooruitgang, samenwerking tussen kapitaal en politieke macht, effectieve financiële markten, sterk leiderschap en militaire macht. Al deze zaken leiden tot een snellere en grotere toename van de productiviteit en als investeerder wil je weten waar dit de aankomende periode gaat plaatsvinden.

Succesvolle landen of keizerrijken kunnen de cyclus wel 200 of 300 jaar laten duren. De voorspoedige perioden duren daarmee veel langer dan de slechte, volgens Dalio. Deze slechte perioden ontstaan doordat de rijken meer rijkdom naar zich toe trekken, inclusief de productiemiddelen. Als de welvaart toeneemt, nemen ook de consumptie en decadentie toe en de productiviteit juist af. Er wordt meer geleend en er ontstaan bubbels. Wanneer het vervolgens economisch minder gaat vangen de minder welvarende mensen de klappen op en ontstaan er conflicten. Deze conflicten leiden vervolgens vaak tot revolutie en of oorlog, waarna er een nieuwe wereldorde wordt gecreëerd. Deze cycli blijven volgens Dalio bestaan omdat de menselijke natuur niet fundamenteel wijzigt. De mens heeft de neiging dingen tot extremen door te voeren waardoor het equilibrium verstoord wordt wat leidt tot een slinger de andere kant op.

De slechte tijden kunnen we zien als perioden van transitie. Het zijn reinigende stormen die ons verlossen van de excessen, zoals een te hoge schuldenlast, waarna we kunnen terugkeren naar onze fundamenten. Deze periode eindigt in een nieuwe politieke orde met een duidelijke machtsdistributie. Voor mensen zijn de voorspoedige tijden uiteraard prettiger, maar beide perioden hebben een functie, namelijk ons verder brengen in de evolutie en in die zin zijn ze niet ‘goed’ of ‘fout’, aldus Dalio. De tekenen van een verschuivende wereldorde zijn nu overal om ons heen zichtbaar; enorme welvaartskloven, de historische lage rentes, een groeiende schuldenlast, het massale drukken van geld (vooral sinds de covid-pandemie), toenemend populisme en politiek conflict en een enorm uit de hand lopende klimaat en biodiversiteitscrisis.

Relatieve neergang van de Verenigde Staten en de opkomst van China
De huidige nieuwe wereldorde ontstond in 1945 en de volgende verschuiving is nabij. Het verzwakken van het ene keizerrijk kan samenvallen met de opkomst van een andere. Dat is precies wat we nu zien: een rijzende wereldmacht (China) die concurreert met de huidige wereldmacht (de VS) in handel, technologie, kapitaalmarkten en geopolitiek. De VS verkeert nu in fase 5 van 6, stelt Dalio. Het land heeft zeker nog een aantal krachten, waaronder innovatie in technologie en militaire macht, maar dit is relatief minder aan het worden. China zit in fase drie, de bloeiperiode, en doet er goed aan deze fase zo lang mogelijk te laten duren.

Dalio maakt zich vooral zorgen over de groeiende tegenstellingen in de VS en de verslechterende financiële situatie. Bij zowel de democraten als republikeinen krijgen meer extreme visies de overhand en verdwijnen de gematigde meningen. In een onderzoek uit 2019 gaf 42 procent van de aanhangers van beide partijen aan de oppositie als ‘ronduit slecht’ te beschouwen. Onderzoek wijst uit dat de kans dat de twee partijen daardoor ver gaan komen in het gezamenlijk vinden van oplossingen voor de grote problemen in het land zeer klein is. De volgende fase voor de VS is een staat van burgeroorlog. Het hoeft geen ‘echte’ oorlog te betekenen; een vreedzame revolutie waarin de schulden worden geherstructureerd (een soort ‘Great Reset’) is ook mogelijk. Maar als gewelddadige conflicten toenemen (denk aan de bestorming van het Capitool) weet je dat een land in de problemen zit. Dalio schat de kans op een binnenlandse oorlog in de VS op 30 procent de komende 10 jaar. Kunnen de Amerikanen dit omkeren? Alleen als ze zich verenigen en de ongelijke verdeling van welvaart daadwerkelijk aanpakken.

Conflicten van de interne orde gaan vaak samen met conflicten van de externe orde. De handelsoorlog tussen de VS en China is een goed voorbeeld. Het meest explosieve conflict in potentieel is de confiscatie van Taiwan door China en de reactie van de VS daarop. Kan dit leiden tot een derde wereldoorlog? Dit is erg lastig te voorspellen, maar zeker niet uit te sluiten. Het is lastig voor te stellen hoe een dergelijke oorlog zich zou voltrekken met moderne oorlogsmiddelen, maar het lijdt geen twijfel dat het buitengewoon vernietigend zou zijn voor alle betrokken landen. Vele winnaars uit het verleden, zoals Duitsland en Japan, hebben dergelijke perioden van enorme welvaartsvernietiging meegemaakt.

Het is van het grootste belang dat deze daadwerkelijke, militaire oorlog koste wat het kost vermeden wordt. In dat geval hoeft het begin van een nieuwe Grote Cyclus niet zo erg te zijn. Er zal een grote herstructurering van schulden en herverdeling van macht en welvaart plaatsvinden, maar daarna kan een land of keizerrijk weer met een schone lei beginnen en heeft de centrale bank weer de middelen om de economie te stimuleren. En we kunnen waardevolle lessen leren. Dat is evolutie – volgens Dalio dé stabiele kracht in het universum. We moeten vooral leren om niet bij ons eigen perspectief te blijven, maar ook de oogpunten van anderen te leren begrijpen. Iedere fase van de cyclus heeft een andere visie die het beste werkt. Deze verschillende perspectieven leren begrijpen kan een hoop waardevernietiging voorkomen.

Verdeeldheid in de samenleving: ken je vijand


Volgens de Chinese generaal Sun Tzu moet je je vijand kennen om een oorlog te kunnen winnen. Sterker nog, in ‘The Art of War’ zegt hij zelfs dat je je vijand moet worden. In het sterk verdeelde politieke landschap in Nederland staan ten minste twee groepen tegenover elkaar: de Wilders-stemmers en de linksen (iedereen die niet voor Wilders stemt is links volgens de Wilders-stemmer, dus ik vat het zo maar even samen).

Nu sta ik zelf uiteraard aan de linkerzijde, dus is het aan mij om in de huid van de Wilders-stemmer te kruipen. Hoe denkt deze stemmer? 10 overtuigingen op een rij. Let op, het gaat niet op feiten of volledigheid, maar om de mindset.

1. De afgelopen 40 jaar heeft de linkse Nederlandse overheid de normen en waarden van dit land verkwanseld.

2. De massamedia zijn volledig links en politiek gekleurd en zijn blind geworden voor de werkelijkheid. Ze zijn zeker niet in staat tot onbevooroordeelde verslaggeving.

3. De burgers die nog niet het licht hebben gezien, staan massaal onder de invloed van deze propagandamachines en de politiek correcte en corrupte regering.

4. De politieke elite heeft geen idee wat er leeft onder de gewone burgers. Het kan ze ook niet schelen; ze gaan gewoon verder aan het weggeven van Nederland aan Europa en Islamitische immigranten.

5. De Islam is een fundamentele bedreiging van onze samenleving en we geven hen alle ruimte hun verovering succesvol voort te zetten.

6. Geert Wilders is de enige politicus die durft uit te spreken wat er werkelijk aan de hand is; de rest is corrupt, naïef en/of heeft oogkleppen op.

7. Het kabinet doet dingen voor eigen gewin en vooral geen dingen die in het belang zijn – of zelfs tegen het belang zijn – van het Nederlandse volk.

8. De Moslims zijn middels voortplanting bezig de wereld te veroveren. Over enkele tientallen jaren zijn ze in de meerderheid in Nederland en vertellen ze onze vrouwen wat die moeten dragen.

9. De rechtstaat is niet onafhankelijk en deelt veel te softe straffen uit aan misdadigers die een gevaar vormen voor de samenleving. Ondertussen worden goede politici die de problemen aankaarten, zoals Wilders, wel veroordeeld door het establishment.

10. De Nederlandse identiteit is aan het verdwijnen: tradities zoals Sinterklaas worden afgeschaft en buitenlanders krijgen volop ruimte om hun gang te gaan.

En begrijp ik ze nu een beetje? Eigenlijk helemaal niet. Nationaliteit is niets meer dan een collectieve fantasie die vroegere machthebbers hebben verzonnen om grote groepen mensen te organiseren. Niks mis mee, maar moet ik nou echt bang zijn dat die langzaam verandert? Alles veranderd continu, daar kan geen politici iets aan veranderen. De geschiedenis wordt grotendeels gevormd door puur toeval. En zijn Moslims nou echt zo’n groot probleem? Ja, extremisten natuurlijk wel, maar voordat ‘de moslims’ – wat sowieso een belachelijke generalisatie is – ons hun wil gaan opleggen? Gaat niet gebeuren.

Maar ik hoef me niet druk te maken om de tegenstander, want volgens een stuk in de Volkskrant vanmorgen (die foute linkse nepkrant, het echte volk leest The Post Online en De Telegraaf), staat het allang vast op wie iedereen gaat stemmen; het gaat niemand lukken de ander te overtuigen zich bij ‘de goede kant’ aan te sluiten, dus waarom moeten we elkaar zo nodig begrijpen? De verhouding links-rechts blijft hetzelfde en aangezien rechts net iets meer stemmers trekt, zal die weer aan de macht komen in welke vreemde combinatie dan ook.